Retour

In geval van retourrecht

Deze beschrijving geld alleen voor consumenten. Voor zakelijke bestellingen gelden andere regels en wetten dan voor consumenten. (Ook wanneer u iets zakelijk heeft besteld voor eigen gebruik) Zo heeft u als bedrijf onderzoeksplicht en bent u uitgesloten van het retourrecht (de wet Kopen op Afstand). Neem daarom contact met ons op voor verdere mogelijkheden

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via Internet recht op een ‘afkoelingsperiode’. VDM Tools & Parts hanteert een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag de consument de koop ontbinden door een beroep te doen op het retourrecht. Nadat de koop ontbonden is heeft de consument 14 dagen de tijd het product op eigen kosten te retourneren.
Wij adviseren het product aangetekend te verzenden.

Omdat verzending altijd voor rekening en risico van de verzender geschiedt, dient het pakket deugdelijk verpakt te zijn. Wanneer de teruggezonden goederen compleet, indien mogelijk in originele verpakking en onbeschadigd zijn, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag, exclusief bezorgkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug op uw rekening.

Gevolgen van het toepassen van het retourrecht
Bij een juiste toepassing van het retourrecht zijn beide partijen gehouden de wederzijds verrichte prestaties terug te draaien. Kan de koper het ontvangen product niet, slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug leveren, dan zal hij de waardevermindering moeten compenseren. Dit geldt echter niet wanneer de waardevermindering uitsluitend terug te voeren is op het controleren van het ontvangen product, zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. De koper kan het risico van waardevermindering beperken indien hij de zaken niet in gebruik neemt en handelingen nalaat die de waarde van het product beïnvloeden. Assemblagekosten worden in het kader van de wet koop op afstand niet vergoed mede doordat deze dienst direct ingaat ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en daardoor niet onder het retourrecht vallen.

Uitgesloten van retourrecht
Voor sommige producten geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument en vallen onder de volgende uitzonderingen:

 • Gebruikte of beschadigde producten.
 • Artikelen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om teruggezonden te worden, zoals in-ear headsets, mondkapjes, oordopjes waarvan de verzegeling/verpakking is verbroken.
 • Ingewisselde en gebruikte vouchers en tegoedbonnen.
 • Elektrische producten zoals o.a. onderdelen en artikelen die kunnen worden aangesloten op een stroomkring.

TRANSPORTSCHADE

Ondanks zorgvuldige behandeling en het gebruik van hoogwaardige verpakkingsmaterialen kan het voorkomen dat producten gedurende het bezorgingproces naar de klant beschadigen.

Indien u de bestelling nog niet heeft aangenomen:

Als u bij aflevering al kunt zien dat de levering beschadigd is óf dat deze open is of is geweest, adviseren wij u deze te weigeren. Wij ontvangen de levering dan retour. Om toch zo snel mogelijk over uw producten te kunnen beschikken, kunt u ons van uw weigering en de reden hiervoor alvast op de hoogte stellen. We hoeven dan met het opsturen van nieuwe producten meestal niet te wachten tot de producten terug zijn.
Mocht u van mening zijn dat de schade aan de zending geen invloed heeft gehad op de kwaliteit van de producten, dan kunt u overwegen het pakket toch te accepteren. Laat in dat geval door de postbode of koerier ter plekke een zogenaamd ‘proces-verbaal’ opmaken. Blijkt achteraf dat er toch schade aan de inhoud is aangericht, dan verzoeken wij u ons dit direct te melden. Hierbij hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw klantnummer
 • Het factuurnummer
 • De verzendcode (de code onder de barcode op de adressticker van het pakket
 • De aard van de beschadiging.
 • Foto’s van de beschadigde verpakking en/of producten zoals u deze thuis heeft ontvangen

Deze kunt u per e-mail sturen naar info@vdmtools.nl Wij nemen vervolgens contact met u op om de te volgen stappen te bespreken.

Indien u de bestelling wel heeft aangenomen:

Indien u de bestelling heeft aangenomen en u onverhoopt schade treft aan de verpakking en/of producten verzoeken wij u om de volgende gegevens naar ons te sturen:

 • Uw klantnummer
 • Het factuurnummer
 • De verzendcode (de code onder de barcode op de adressticker van het pakket)
 • De aard van de beschadiging.
 • Foto’s van de beschadigde verpakking en/of producten zoals u deze thuis heeft ontvangen

Deze kunt u per e-mail sturen naar info@vdmtools.nl Wij nemen vervolgens contact met u op om de te volgen stappen te bespreken.


OVERIGE GEVALLEN

In overige gevallen adviseren wij U contact op te nemen met info@vdmtools.nl voor verdere instructies. Ook kunt u door middel van het herroepingsformulier een retour onaangekondigd aan ons opsturen. Stuurt u in dat geval het herroepringsformulier altijd mee met uw zending.